Ի՞նչն է պայմանավորում Հայաստանում հանրային մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը

Ի՞նչն է պայմանավորում Հայաստանում հանրային մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը

Date: November 17, 2016
Ի՞նչն է պայմանավորում Հայաստանում հանրային մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը
English below

Ո՞ր գործոններն են պայմանավորում հայաստանցիների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը: Սույն պատկերագիրը ներկայացնում է այդ գործոններից մի քանիսը: Պատկերագրի հեղինակը ՀՌԿԿՀայաստանի կամավոր Սոնիա Սիրոպյանն է: Պատկերագրի համար աղբյուր է ծառայել ՀՌԿԿՀայաստանի «ՀաՄաՏեղ» հետազոտական ծրագրի դրամաշնորհառու Մարգարիտա Գաբոյանի ուսումնասիրությունը՝ հիմնված ՀՌԿԿ-Հայաստանի 2015թ. «ՀաՄաՏեղ» համապետական հարցման տվյալների վրա

The author of the infographics is Sonia Siropyan, CRRC-Armenia volunteer. A source for the infographics is a research by Margarita Gaboyan, CRRC-Armenia CELoG fellowship receiver. The study was based on the CELoG nation-wide survey results. 
Category Blog