Կոռուպցիայի վերաբերյալ տնային տնտեսությունների 2010թ. հետազոտություն. Հիմնական արդյունքները

Կոռուպցիայի վերաբերյալ տնային տնտեսությունների 2010թ. հետազոտություն. Հիմնական արդյունքները

Ամսաթիվ՝ 01-01-2022
Publisher: USAID
Կոռուպցիայի վերաբերյալ տնային տնտեսությունների 2010թ. հետազոտություն. Հիմնական արդյունքները


Սույն զեկույցը ներկայացնում է ԱՄՆ ՄԶԳ Հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման (ՀԳՄԾ) ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության տնային տնտեսություններում կոռուպցիայի վերաբերյալ անցկացված ընտրանքային հետազոտության հիմնական արդյունքները: 
Հետազոտության դաշտային աշխատանքները կատարվել են 2010թ. նոյեմբերին: Համեմատության համար զեկույցում օգտագործվել են նաև կոռուպցիայի մասին տնային տնտեսություններում 2008թ. և 2009թ. անցկացված հետազոտության արդյունքները:

ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2010Թ. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2010Թ. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ