ՀՌԿԿ-Հայաստանի 2013թ. սոցիալական կապիտալի վերաբերյալ գիտաժողովի նյութեր. Սոցիալական կապիտալ. Սահմանումներ,կիրառումներ, մշակութային համատեքստեր

ՀՌԿԿ-Հայաստանի 2013թ. սոցիալական կապիտալի վերաբերյալ գիտաժողովի նյութեր. Սոցիալական կապիտալ. Սահմանումներ,կիրառումներ, մշակութային համատեքստեր

Ամսաթիվ՝ 06-06-2013
Publisher: CRRC-Armenia
ՀՌԿԿ-Հայաստանի 2013թ. սոցիալական կապիտալի վերաբերյալ գիտաժողովի նյութեր.		Սոցիալական կապիտալ. Սահմանումներ,կիրառումներ, մշակութային համատեքստեր


2013թ. հունիսի 6-ին կայացած «Սոցիալական կապիտալ. սահմանումներ, կիրառումներ, մշակութային հա- մատեքստեր» խորագիրը կրող համաժողովը նպատակ ուներ տեսական, էմպիրիկ և մշակութային տեսակե- տից քննարկման հարթակ բերել թեմատիկ հետաքրքրվածություն ցուցաբերած բազմաբնույթ բնագավառ- ների ներկայացուցիչներին` այն համակողմանի ուսումնասիրության ենթարկելու և առաջարկություններով հանդես գալու նպատակով: