2008թ. Հայաստանի բնակչության շրջանում անցկացված կոռուպցիայի վերաբերյալ հանրային կարծիքի հետազոտություն

2008թ. Հայաստանի բնակչության շրջանում անցկացված կոռուպցիայի վերաբերյալ հանրային կարծիքի հետազոտություն

Publisher: USAID
2008թ. Հայաստանի բնակչության շրջանում անցկացված կոռուպցիայի վերաբերյալ հանրային կարծիքի հետազոտություն


Սույն զեկույցը ներկայացնում է ԱՄՆ ՄԶԳ Հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման (ՀԳՄԾ) ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի բնակչության շրջանում իրականացված կոռուպցիայի վերաբերյալ հետազոտության հիմնականարդյունքները: 
Հետազոտության դաշտային աշխատանքները կատարվել են 2008թ. սեպտեմբերի 21-ից մինչև հոկտեմբերի 6-ը:

Հանրային կարծիքի հետազոտություն

Հանրային կարծիքի հետազոտություն