44-օրյա պատերազմի արդյունքում Արցախից տեղահանվածների կենսափորձը

44-օրյա պատերազմի արդյունքում Արցախից տեղահանվածների կենսափորձը

Publisher: CRRC in Armenia
44-օրյա պատերազմի արդյունքում Արցախից տեղահանվածների կենսափորձը

Սույն զեկույցը ներկայացնում է Արցախյան երկրորդ պատերազմի արդյունքում տեղահանված արցախաբնակների կենսափորձի ուսումնասիրության արդյունքները։ Հետազոտությունը նպատակ է ունեցել ուսումնասիրել պատերազմի արդյունքում տեղահանված արցախաբնակների կենսափորձը, որում կենտրոնական են եղել վերջիններիս տեղահանման եւ Արցախ վերադարձի գործընթացները։

Այդ նպատակի շրջանակներում կարեւորվել են արցախաբնակների տեղահանման եւ ՀՀ-ում պատերազմի ընթացքում հաստատման գործընթացները, որոնց համատեքստում վեր են հանվել պատերազմից հետո ՀՀ-ում հաստատվելու կամ Արցախ վերադարձի դրդապատճառները։

Հետազոտությունն իրականացվել է «Ապատեղեկատվության դեմ պայքարը Հայաստանում քաղաքացիական դիսկուրսի միջոցով» ծրագրի շրջանակում՝ Ժողովրդավարության աջակցման միջազգային հիմնադրամի (NED) ֆինանսավորմամբ։