“Հարավային կովկասի ժողովրդագրական և սոցիալ-տնտեսականն միտումների վերլուծություն Կովկասյան բարոմետրի և Ստատայի միջոցով” դասընթաց

“Հարավային կովկասի ժողովրդագրական և սոցիալ-տնտեսականն միտումների վերլուծություն Կովկասյան բարոմետրի և Ստատայի միջոցով” դասընթաց

Տարեթիվ՝ 07/10/2013 - 11/10/2013 / 12:00 AM
Վայրը` Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ գրադարանի մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 602 սենյակ
“Հարավային կովկասի ժողովրդագրական և սոցիալ-տնտեսականն միտումների վերլուծություն Կովկասյան բարոմետրի և Ստատայի միջոցով” դասընթաց

«Հարավային կովկասի ժողովրդագրականrnև սոցիալ-տնտեսական միտումների վերլուծություն` Կովկասյան բարոմետրի տվյալներովrnև Ստատա ծրագրային փաթեթով»

թեմայով դասընթաց, որը կվարի

rn

Արմեն Ասատրյան (տնտեսագիտության թեկնածու, Տեխասի A&M համալսարան)

rn

Օրը՝ 2013թ.-ի  հոկտեմբերի 7-ից 11-ը
Ժամը՝ 14:00 – 17:00
Վայրը՝ ՀՌԿԿ–Հայաստան, Աբովյան փ. 52 (ԵՊՀ 6-րդ մասնաշենք), 3-րդ հարկ, 305 սենյակ
Լեզուն՝ հայերեն, անգլերեն նյութերով և գծապատկերներով

 

Դասընթացի նկարագրությունը. Դասընթացը Ստատա վիճակագրական փաթեթի օգնությամբ տվյալների վերլուծության ներածություն է: Դասընթացի ընթացքում կօգտագործվեն ՀՌԿԿ-ի Կովկասյան բարոմետրի հետազոտությունների տվյալները:rnԴասընթացը նախատեսված է քանակական վերլուծության սակավ փորձ ունեցող հետազոտողների համար: Դասընթացի սկզբից ևեթ մասնակիցներից կպահանջվի ընտրել որև է հետազոտական թեմա և աշխատել դրա վրա մնացած 5 օրերի ընթացքում: Այն ունկնդիրները, ովքեր կհաճախեն դասընթացին և հաջողությամբ կկատարեն հանձնարարությունները, կստանան ավարտական վկայական:

 

Դասընթացի համառոտ նկարագրություն.

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn

rn

Օր

rn

rn

Մաս 1

 

rn

rn

Մաս 2

 

rn

rn

7-ը հոկտեմբերի, 2013թ., երկուշաբթի

rn

rn

Հետազոտական տվյալների հասկացությունների

նկարագիր

rn

rn

Ստատա վիճակագրական փաթեթի ներկայացում

rn

rn

8-ը հոկտեմբերի, 2013թ.,երեքշաբթի

rn

rn

Կովկասյանrn բարոմետրի տվյալների բազայի ուսումնասիրություն

rn

rn

Տվյալներիrn բազայի հետ աշխատելիս հրահանգների պահպանում և արդյունք

rn

rn

9-ը հոկտեմբերի, 2013թ., չորեքշաբթի

rn

rn

Նորrn փոփոխականների ստեղծում և պիտակների ավելացում

rn

rn

Տվյալներիrn նկարագրության համար աղյուսակների ստեղծում

rn

rn

10-ը հոկտեմբերի, 2013թ., հինգշաբթի

rn

rn

Տվյալներիrn բազայի ձևափոխություններ

rn

rn

Փոփոխականներիrn առնչությունների ուսումնասիրություն

rn

rn

11-ը հոկտեմբերի, 2013թ., ուրբաթ

rn

rn

Տվյալներիrn ներկայացում գրաֆիկներով

rn

rn

Ռեգրեսիոնrn վերլուծություն

rn

 

Դասընթացավարի մասին. Պրն. Արմեն Ասատրյանը գիտություններիrnթեկնածու է տվյալների հավաքագրման և վերլուծության բնագավառում և գիտական աստիճանը ստացել է Տեխասի A&M համալսարանից (ԱՄՆ), իսկ բիզնեսrnկառավարման մագիստրոսի դիպլոմը ստացել է Հայաստանի ամերիկյան համալսարանից: Նաrnներկայումս աշխատում է որպես Ագրոբիզնես իուսուցման կենտրոնի մագիստրոսական ծրագրերիrnտնօրեն: Նախքան այս պաշտոնը զբաղեցնելը, պրն. Ասատրյանը աշխատել է ԱՄՆ ՄԶԳ ԴԱԻrnծրագրում, Արմենիան Թեքնոլոջի Գրուփ-ում, Տեխասի A&M համալսարանում, Հայաստանում ԱՄՆ գյուղդեպարտամենտի մարքեթինգի աջակցության ծրագրում և այլն: Նա նաևrnերկար տարիներ համագործակցել է ՀՌԿԿ-Հայաստանի հետ: Պրն. Ասատրյանը տվյալներիrnվերլուծության վերաբերյալ դասընթաց է վարել գիտական համայնքի ներկայացուցիչներիrnհամար, 2006 և 2011թթ.-ին ընդգրկվել է Կովկասյան բարոմետր ծրագրում՝ որպես տվյալներիrnվերլուծության մասնագետ: 2007թ.-ին նա եղել է ՀՌԿԿ-Հայաստանի 7 դրամաշնորհառուներիցrnմեկը:

 

Գրանցման համար լրացրեք էլեկտրոնային դիմումի ձևը և սեղմեք «submit»: Միայն նախապես ընտրված դիմորդները կհրավիրվեն դասընթացին:
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է՝ 2013թ.-ի հոկտեմբերի 1-ի, ժամը 16:00: