Վիճակագրական և Էկոնոմետրիկ վերլուծությունների հիմունքները SPSS փաթեթի կիրառմամբ

Վիճակագրական և Էկոնոմետրիկ վերլուծությունների հիմունքները SPSS փաթեթի կիրառմամբ

Տարեթիվ՝ 05/02/2007 - 09/02/2007 / 12:00 AM
Վայրը` Աբովյան 52, ԵՊՀ VI մասնաշենք, 305 սենյակ
Վիճակագրական և Էկոնոմետրիկ վերլուծությունների հիմունքները SPSS փաթեթի կիրառմամբ

Փետրվարի 5-ին, 6-ին, 8-ին և 9-ին, ժամը 15:00-ից 17:40-ը կայացավ “Վիճակագրական և Էկոնոմետրիկ վերլուծությունների հիմունքները SPSS փաթեթի կիրառմամբ” թեմայով դասընթաց, որը վարեց Ֆ.մ.գ.թ. Ռուբեն Գևորգյանը: