Տնտեսական ազատություն. գնահատման մեթոդաբանությունը և ազդեցությունը տնտեսական զարգացման վրա

Տնտեսական ազատություն. գնահատման մեթոդաբանությունը և ազդեցությունը տնտեսական զարգացման վրա

Տարեթիվ՝ 08/11/2007 / 12:00 AM
Վայրը` Աբովյան 52, ԵՊՀ VI մասնաշենք, 305 սենյակ
Տնտեսական ազատություն. գնահատման մեթոդաբանությունը և ազդեցությունը տնտեսական զարգացման վրա

ՀՌԿԿ-Հայաստան կենտրոնում կայացավ ՙՏնտեսական ազատություն. գնահատման մեթոդաբանությունը և ազդեցությունը տնտեսական զարգացման վրա՚ թեմայով մեթոդաբանական դասընթաց, որը վարեց տ.գ.թ. Հովհաննես Հարությունյանը: