“Տվյալների բազմագործոն վերլուծությունը հասարակական հետազոտություններում” թեմայով դասընթաց

“Տվյալների բազմագործոն վերլուծությունը հասարակական հետազոտություններում” թեմայով դասընթաց

Տարեթիվ՝ 18/06/2013 / 12:00 AM
Վայրը` Աբովյան փ, 52 (ԵՊՀ 6-րդ մասնաշենք), 3-րդ հարկ, 305 սենյակ
“Տվյալների բազմագործոն վերլուծությունը հասարակական հետազոտություններում” թեմայով դասընթաց

«Տվյալների բազմագործոն վերլուծությունըհասարակականrnհետազոտություններում»

դասընթացավար՝ Արուսյակ Սևոյան (գ.թ.,rnԱդելաիդայի համալսարան, Ավստրալիա)

 

 

Օրը՝ 18-ը հունիսի, 2013թ.
Ժամը՝ 14:00 – 17:00
Վայրը՝ ՀՌԿԿ Հայաստան, Երևան, Աբովյան փ, 52
(ԵՊՀ 6-րդ մասնաշենք), 3-րդ հարկ, 305 սենյակ

 

 

 

 

 

Ընդհանուր ակնարկ. Այս դասընթացում ներկայացվելու են վիճակագրական տվյալների վերլուծությանrnհաճախ օգտագործվող ձևերն ու մեթոդները: Մասնակիցներին կտրամադրվի քայլ առ քայլ ուղեցույցrnվերլուծության համար տվյալների նախապատրաստման, վերլուծության համապատասխան մեթոդիrnընտրության, SPSS փաթեթի կիրառմամբ տվյալների վերլուծության, արդյունքների մեկնաբանմանrnու ներկայացման մասին: Դասընթացը մասնակիցներին կօգնի տարբերակել փոփոխականների տեսակները,rnդրանց վերակոդավորումը կախյալ և անկախ փոփոխականների: Մասնակիցները կծանոթանան նաևrnռեգրեսիոն վերլուծության սկզբունքներին և դրանց կիրառմանը հասարակագիտության ոլորտում,rnինչպես նաև փոփոխականների միջև առնչության և պատճառա-հետևանքային կապի տարբերություններին,rnհնարավոր մեկնաբանություններին: Ի վերջո, կքննարկվեն հետազոտության հիմնական գաղափարըrnտարբեր լսարանների ունկնդիրներին հասցնելու ուղիները:

rn

Դասընթացըrn հատուկ անդրադարձ չի կատարի վիճակագրությանrnև SPSS վիճակագրական վերլուծությանrnփաթեթի հիմունքներին: Հետևաբար, դրանց տարրական իմացությւնը պարտադիր է մասնակիցներիrnհամար:

 

 

rn

Դասընթացավարի մասին. ԱրուսյակrnՍևոյանը Ադելաիդայի (Հարավային Ավստրալիա) համալսարանիrnԱվստրալիայի բնակչության և միգրացիայի հետազոտական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող է: Արուսյակնrnիր թեկնածուական թեզը պաշտպանել է ԱՄՆ Արիզոնա նահանգի պետական համալսարանում, իսկrnմագիստրոսի կոչումն ստացել է Երևանի պետական համալսարանում: Արուսյակ Սևոյանի գիտականrnև հետազոտական հետաքրքրությունների կիզակետում են՝ ժողովրդագրությունն ու առողջապահությունը,rnներառյալ (սակայն ոչ բացառապես) միջազգային միգրացիայի, կանանց վերարտադրողական առողջության,rnգենդերային հիմնահարցերի ոլորտները: Վերջերս Արուսյակն արժանացել է Ավստրալիական հետազոտություններիrnխորհրդի կողմից սահմանված “Վաղ հետազոտական կարիերայի բացահայտում” մրցանակին: ԱրյուսյակիrnՍևոյանի աշխատանքները տպագրվել են առաջատար գիտական ամսագրերում և ներկայացվել են զանազանrnմիջազգային գիտաժողովներում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում և Ավստրալիայում:rn

 

rn

Լեզուն՝        Դասընթացի աշխատանքայինrnլեզուն հայերենն է: Ներկայացվող նյութերը կլինեն անգլերեն:rnԴասախոսին ուղղված հարցերը կարող են լինել երկու լեզուներով՝ հայերեն և անգլերեն:

 

Գրանցումն ավարտված է:

rn

rn

rn

rn
rn

rn

rn