«R վիճակագրական փաթեթի միջոցով տվյալների վերլուծության ներածություն» մեթոդաբանական դասընթաց

«R վիճակագրական փաթեթի միջոցով տվյալների վերլուծության ներածություն» մեթոդաբանական դասընթաց

Տարեթիվ՝ 14/03/2018 - 16/03/2018 / 12:00 AM
Վայրը` Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ գրադարանի մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 602 սենյակ
«R վիճակագրական փաթեթի միջոցով տվյալների վերլուծության ներածություն» մեթոդաբանական դասընթաց

 

Օրը և ժամը՝      մարտի 14 և 16, 2018, 09:30-13:30

Վայրը՝                Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ գրադարանի մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 602 սենյակ

Լեզուն՝               հայերեն

 

Համառոտ ակնարկ

Դասընթացի նպատակը R վիճակագրական փաթեթի ներկայացումն է: Երկօրյա ինտերակտիվ դասընթացը կեզրափակվի վերջնական ստուգիչ թեստով: Դասընթացի ավարտին մասնակիցները կկարողանան հմտորեն կարդալ, մանևրել և ձևափոխել տվյալների շտեմարանները R միջավայրում, իրականացնել նկարագրական վերլուծություն, տվյալների գրաֆիկական պատկերում և վիճակագրական մոդելավորում:

 

Օր 1.  Տվյալների կառավարում

  • ներածություն,
  • տվյալների տեսակները և կառուցվածքները,
  • տվյալների ներբեռնումն ու արտաբերումը,
  • տվյալների մանեվրումն ու ձևափոխությունը:

Օր 2. Վիճակագրական մոդելավորում

  • նկարագրողական վերլուծություն և գրաֆիկական արտապատկերում,
  • հիպոթեզների թեստավորում և եզրահանգում,
  • ռեգրեսիոն և դասակարգիչ վերլուծություն,
  • ստուգիչ թեստ:

 

Ում համար է

Դասընթացը ասպիրանտների, կրտսեր հետազոտողների և այն երիտասարդ մասնագետների համար է, ովքեր հետաքրքրված են վիճակագրական փաթեթների կիրառմամբ: Վիճակագրական նախնական գիտելիքները ցանկալի են, բայց պարտադիր պայման չեն:

 

 
Դասընթացավարի հակիրճ կենսագրական
Հրանտ Դավթյանը (տ.գ.թ.) Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի տնտեսագիտության և գործարարության ֆակուլտետի դասախոս է: Նա դասավանդում է բիզնեսում տվյալների հավաքագրման և վերլուծության հետ կապված առարկաներ: Պրն. Դավթյանը նաև խորհրդատվական ծառայություններ է մատուցում վիճակագրության գծով և իրականացնում է հետազոտական աշխատանքներ՝ կապված գործարարության և տնտեսագիտության ոլորտում մեքենայական ուսուցման կիրառությունների հետ:
Ինչպես մասնակցել
Մասնակցության համար խնդրում ենք լրացնել այս ձևաթուղթը մինչև մարտի 11-ը, ժամը՝ 23:59: Ընտրված հայտատուները կտեղեկացվեն էլեկտրոնային նամակով: