Անահիտ Թառլոյան

Անահիտ Թառլոյան

Կրտսեր դրամաշնորհառու

2014թ.

Անահիտ Թառլոյանը բակալավրի աստիճան է ստացել Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետում, իսկ մագիստրոսի աստիճանը` նույն ԲՈՒՀ-ի «Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման» ամբիոնի «Մոդելավորումը ֆինանսատնտեսական համակարգերում» բաժնում: Նա աշխատել է «ԻմԷքս Գրուպ» ՍՊԸ-ում (Իդեալ համակարգ) որպես սպասարկող գործակալ: