Անահիտ Մկրտչյան

Անահիտ Մկրտչյան

Ավագ դրամաշնորհառու

2007թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Միասին ստեղծենք ժողովրդավարական Հայաստան. սփյուռքահայերի ադապտացիան հայ հասարակության մեջ