Անի Մազմանյան

Անի Մազմանյան

ԵՊՀ կրթաթոշակառու

2017

Անի Մազմանյանն ավարտել է Երևանի պետական համալսարանիՏնտեսագիտություն և կառավարում ֆակուլտետի Կառավարում բաժինը՝ ստանալով բակալավրի աստիճան։ Այժմ սովորում է ԵՊՀ-ի Գործարար կառավարում բաժնի մագիստրատուրայում։ Իր գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը ներառում է նեյրոբրենդինգային և նեյրոմարքեթինգային հնարքների ուսումնասիրությունը։ Ներկայումս Անին հետազոտություններ է իրականացնում նեյրոմարքեթինգի՝ մարդկանց և նրանց որոշումների կայացման վրա ազդեցության վերաբերյալ: