Աննա Հարությունյան

Աննա Հարությունյան

Ավագ դրամաշնորհառու

2008/2009թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

ՀՀ ավագ դպրոցի աշակերտների կողմնորոշումը դեպի բարձրագույն կրթություն. դրդապատճառների և արժեքների ուսումնասիրություն Երևանի օրինակով