Աննա Մարտիրոսյան

Աննա Մարտիրոսյան

Այլ դրամաշնորհառու

Կոռուպցիայի հետազոտության տվյալները վերլուծող դրամաշնորհառուներ

Կոռուպցիայի ինստիտուցիոնալ աղբյուրները Հայաստանի օրինակով` օրենք, արյուն և մշակույթ, թե պատիժ