Արման Գասպարյան

Արման Գասպարյան

Այլ դրամաշնորհառու

2017

Հետազոտական դրամաշնորհ՝ «Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» ծրագրի շրջանակում

Արդյո՞ք համայնքի չափսը
կարևոր է. ծառայությունների որակը և ժողովրդավարությունը
հայաստանյան համայնքներում: Արման Գասպարյան

Ներկայացում