Արման Գասպարյան

Արման Գասպարյան

Կրտսեր դրամաշնորհառու

2013թ.

Արման Գասպարյանը վերջերս ավարտել է Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը՝ ստանալով քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների մագիստրոսի կոչում : Նա ունի Երևանի պետական համալսարանի քաղաքագիտության բաժնի բակալավրի կոչում: Սկսած 2012 թվականի հոկտեմբերից նա աշխատում է Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի քաղաքական հետազոտությունների Թրպանճեան կենտրոնում, ինչպես նաև Նորարարական զարգացման կենտրոնում: Արմանը ձեռք է բերել խոր հետազոտական հետաքրքրություններ սոցիալական գիտությունների ասպարեզում Դիլիջանի բնակչության շրջանում հարցում կատարելու ընթացքում, որը հետագայում կցվել է Կենտրոնական բանկին տրվող հաշվետվությանը: Այժմ Արմանը իր ավանդն ունի ծրագրի մեջ, որը նպատակ ունի ստուգելու Կովկասյան բարոմետրի հարցաշարը՝ օգտագործելով ՛՛Հետազոտության որակի կանխատեսում “ ծրագիրը (Survey Quality Prediction):