Արմինե Մխիթարյան

Արմինե Մխիթարյան

Ավագ դրամաշնորհառու

2006թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գենդերային ինդիկատորները