Բագրատ Հարությունյան

Բագրատ Հարությունյան

Ավագ դրամաշնորհառու

2005թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Կոռուպցիան կրթական համակարգում | Հոդված 1 | Հոդված 2