Գայանե Օշականյան

Գայանե Օշականյան

Կրտսեր դրամաշնորհառու

2017

Գայանե Օշականյանը ավարտել է Հայաստանի ամերիկյանի համալսարանի (ՀԱՀ) մագիստրատորայի Քաղաքագիտություն և միջազգային հարաբերություն բաժինը, իսկ բակալավրի աստիճանը ստացել Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի Երկրագիտություն/ Ամերիկագիտություն բաժինը: Մինչ ՀՌԿԿ Կրտսեր դրամաշնորհառուների ծրագրին միանալը նա աշխատել է որպես դասախոսի օգնական՝ <<Քաղաքագիտության ներածություն>> և <<Նոր լրատվական դարաշրջանում կարծիքի ձևավորում>> դասընթացներին: Նա նախկինում որպես փորձնակ աշխատել է Եվրասիա Համագործակցություն Հիմնադրամում, ինչպես նաև մասնակցել է Եվրոխորհրդի “Governing Leadership” ծրագրին:

Էլ. հասցե [email protected]