Գյուլնարա Հովհաննիսյան

Գյուլնարա Հովհաննիսյան

Ավագ դրամաշնորհառու

2006թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Հայաստանի Հանրապետության կենսաթոշակային համակարգի գենդերային փորձաքննություն