Գոհար Ջրբաշյան

Գոհար Ջրբաշյան

Ավագ դրամաշնորհառու

2005թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Երեխաների աղքատությունը Հայաստանում