Էդիկ Կյուրեղյան

Էդիկ Կյուրեղյան

Ավագ դրամաշնորհառու

2006թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

ՀՀ գյուղական բնակչության զարգացման հիմնական ուղղությունները | Առաջարկություններ | Տվյալների շտեմարան