Լեսլի Լ. Դիազ

Լեսլի Լ. Դիազ

Միջազգային դրամաշնորհառու

2011

Լեսլի Դիազը ունի գիտության մագիստրոսի կոչում` «Սոցիալական աշխատանք. hամայնքային և ադմինիստրատիվ առաջնորդություն» ոլորտում և բակալավրի կոչում` միջազգային հարաբերություններում: Նա աշխատել է ավելի քան հինգ տարի միգրացիայի ոլորտում` հասարակական գործակալություններում, մասնավոր ձեռնարկություններում, թիրախ խմբերի հետ աշխատանքով զբաղվող և միջազգային կազմակերպություններում, որտեղ նա աշխատել է բնական աղետներից փրկվածների, ապաստարան փնտրողների և փախստականների հետ: Նա միացել է ՀՌԿԿ-Հայաստանին 2011թ. ապրիլին: