Մարգարիտա Գաբոյանs

Մարգարիտա Գաբոյանs

Այլ դրամաշնորհառու

2016

Հետազոտական դրամաշնորհ՝ «Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» ծրագրի շրջանակում

Հայաստանում հանրային մասնակցության վրա ազդող ժողովրդագրական գործոնները