Մարինե Պետրոսյան

Մարինե Պետրոսյան

Ավագ դրամաշնորհառու

2009/2010թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Հայաստանի գյուղատնտեսական շուկայում տեղական արտադրանքի սպառման ռիսկը հայ-թուրքական սահմանի բացման դեպքում