Միհրան Գալստյան

Միհրան Գալստյան

Ավագ դրամաշնորհառու

2005թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակչության աշխատանքային միգրացիայի սոցիոլոգիական ուսումնասիրություն | Կոդեր | Տվյալների բազա | Հարցաթերթ | Հոդված 1 | Հոդված 2