Նարինե Մելիքյան

Նարինե Մելիքյան

Ավագ դրամաշնորհառու

2008/2009թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Կորպորատիվ մշակույթը որպես տնտեսական ժողովրդավարության հիմք