Շուշան Քուրքչիյան

Շուշան Քուրքչիյան

Ավագ դրամաշնորհառու

2009/2010թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Հայաստանի ՀԿ-ների դերը սոցիալական կապիտալի զարգացման գործում