Սերգեյ Հարությունյան

Սերգեյ Հարությունյան

Ավագ դրամաշնորհառու

2005թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Ընտրությունների ինստիտուտի արդյունավետությունը Հայաստանում | Հոդվածներ | SPSS տվյալների շտեմարաններ | Ներկայացումներ