Վահրամ Ղարախանյան

Վահրամ Ղարախանյան

Ավագ դրամաշնորհառու

2008/2009թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

1991-2008թթ.ԱՄՆ-ից հայրենադարձների թիվն ու ինտեգրումը հայրենիքում