Տիգրան Թովմասյան

Տիգրան Թովմասյան

Ավագ դրամաշնորհառու

2007թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Քաղաքացիական կրթության ազդեցությունը դպրոցների, աշակերտների և համայնքների վրա