Տիգրան Հարությունյան

Տիգրան Հարությունյան

Ավագ դրամաշնորհառու

2007թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Ատենակալների մասնակցությամբ դատավարության իրավունքը. աջակցություն Հայաստանում ժողովրդավարության հաստատման գործընթացին