Տիգրան Սուքիասյան

Տիգրան Սուքիասյան

Կրտսեր դրամաշնորհառու

2013թ.

Տիգրան Սուքիասյանը ավարտել է Հայաստանում Ֆրանսիական Համալսարանը՝ 2010թ. -ին, ստանալով բակալավրի աստիճան՝ Կառավարում մասնագիտացմամբ: Ներկայումս, նա սովորում է՝ Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի մագիստրոսական ծրագրում՝ Տնտեսագիտության և Կառավարման ֆակուլտետում, որտեղ նա նաև հանդիսանում է՝ ԱՄՆ – ի Միջազգային զարգացման գործակալության (USAID) – ի կողմից մեկնարկած՝ Ձեռնարկությունների Զարգացման և Շուկայի Մրցունակության (EDMC) նախագծի` “Ձեռնարկատիրության և սթարթափների զարգացման” ծրագրի համակարգող: Սոցիալական գիտություններում նրա հետաքրքրություններն ուղված են՝ բնակչության կենսամակարդակի զարգացմանը և երկրի տնտեսական ընդլայնմանը: Ներկայումս, նա ընդգրկված է՝ Հետազոտական Ռեսուրսների Կովկասյան Կենտրոնի՝ “Լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ” ծրագրում և պատասխանատու է տվյալների բազաների կազմման և դրանց հետագա վերլուծության համար: