Քրիստինե Հովհաննիսյան

Քրիստինե Հովհաննիսյան

Ավագ դրամաշնորհառու

2008/2009թ Հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի հաղթողները և նրանց հետազոտության թեմաները

Միջազգային դոնորների աջակցության դերը քաղաքացիական իրազեկման տարածմանը հետխորհրդային Հայաստանում