Աջակցության ամրապնդում մարդկային ներուժի զարգացման քաղաքականությանը

Աջակցության ամրապնդում մարդկային ներուժի զարգացման քաղաքականությանը

Ամսաթիվ՝ 01-04-2012 - 01-12-2012
Կարգավիճակ՝ Ավարտված
Ներգործության ոլորտ՝ Կազմակերպական զարգացում Կարողությունների զարգացում
Աջակցության ամրապնդում մարդկային ներուժի զարգացման քաղաքականությանը

Ծրագրի նկարագիրը

Նպատակն է խորհրդատվության, համապատասխան փորձառությամբ նմանատիպ կառույցներ ունեցող այլ երկրների հետ համագործակցության միջոցով ամրապնդել կրթական հիմնադրամի հնարավորությունները և բարձրացնել դրա գործունեության արդյունավետությունը, հետամուտ հետազոտության միջոցով նպաստել շրջաններում մասնագիտական կրթության համապատասխանության գնահատման գիտելիքների ու փորձի հարստացմանը, ինչպես նաև բարձրացնել պետական հաստատությունների հնարավորությունները տվյալների վերլուծության և Թուրինի գործընթացի զեկույցի արդիականացման վրա հիմնված քաղաքականություն մշակելու հարցում՝ ուղված մասնագիտական կրթության ոլորտում բարեփոխումների հաջող իրականացմանը:

Հետազոտության կառուցվածք

Տվյալների հավաքագրման հետազոտություն, ընտրանքի չափը՝ Արարատի և Կոտայքի մարզերում մասնագիտական կրթության հաստատությունների 450 շրջանավարտներ: