Կանանց տնտեսական պասիվության և ոչ ֆորմալ տնտեսության մեջ ներգրավվածության պատճառներն ու հետևանքները

Կանանց տնտեսական պասիվության և ոչ ֆորմալ տնտեսության մեջ ներգրավվածության պատճառներն ու հետևանքները

Ամսաթիվ՝ 01-01-2018 - 01-05-2018
Կարգավիճակ՝ Ավարտված
Ներգործության ոլորտ՝ Գենդեր Տնտեսություն
Կանանց տնտեսական պասիվության և ոչ ֆորմալ տնտեսության մեջ ներգրավվածության պատճառներն ու հետևանքները

Ծրագրի նկարագիրը

Հետազոտության նպատակն է բացահայտել կանանց և տղամարդկանց զբաղվածության հիմնական տարբերությունները, կանանց զբաղվածության ոլորտները և դրանց նշանակությունը նրանց բարեկեցության համար: Հետազոտությունը միտված է  բացահայտելու աշխատանքային տարիքի (18-64 տարեկան) կանանց զբաղվածության խոչընդոտները, նրանց գործազրկության և տնտեսական պասիվության, ինչպես նաև ոչ-ֆորմալ տնտեսությունում ներգրավվածության պատճառներն ու հետևանքները:

Մեթոդաբանությունը

  • Ֆոկուս խմբային քննարկումներ
  • Առանցքային տեղեկատուների հետ հարցազրույցներ
  • Հարցաթերթ

Արդյունքները

  • Մեթոդաբանություն
  • Տվյալներ SPSS ձևաչափով
  • Հետազոտական բացահայտումների և առաջարկությունների ներկայացում (presentation)
  • Հետազոտության հաշվետվություն