Համընդգրկուն ՌԱՆԴ հետազոտություն 2017

Համընդգրկուն ՌԱՆԴ հետազոտություն 2017

Ամսաթիվ՝ 01-11-2017
Կարգավիճակ՝ Ավարտված
Ներգործության ոլորտ՝ Անվտանգություն Տնտեսություն Քաղաքականություն
Համընդգրկուն ՌԱՆԴ հետազոտություն 2017

Ծրագրի նկարագիրը

Այս հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել հանրային ընկալումները աշխարհաքաղաքական, տնտեսական և անվտանգության հիմնախնդիրների վերաբերյալ և իրականացնել համեմատական վերլուծություն մի շարք երկրներում (Հայաստան, Վրաստան, Բելառուս և այլն):

Որպես ուսումնասիրության թիրախային խումբ ընտրվել են Հայաստանի չափահաս տարիքի (+18) բնակչությունը:

Մեթոդաբանությունը

Տնային տնտեսություններում անցկացված դեմ առ դեմ հարցազրույցներ Հայաստանի բոլոր մարզերում: Հարցվողների պատահական ընտրություն Լեսլի Քիշի՝ պատասխանողի օբյեկտիվ ընտրության մեթոդով:

Արդյունքները

  • Հարցաթերթ (5 հարց և ժողովրդագրություն), անգլերեն
  • Հաճախականություններ և խաչաձև աղյուսակներ Excel ձևաչափով
  • Տվյալների շտեմարան SPSS ձևաչափով
  • Մեթոդական զեկույց