Հայաստանում ձեռնարկատիրական գործունեության ծագման և զարգացման ուսումնասիրություն

Հայաստանում ձեռնարկատիրական գործունեության ծագման և զարգացման ուսումնասիրություն

Ամսաթիվ՝ 01-03-2014 - 01-09-2015
Կարգավիճակ՝ Ավարտված
Ներգործության ոլորտ՝ Գործարարություն
Հայաստանում ձեռնարկատիրական գործունեության ծագման և զարգացման ուսումնասիրություն

Ծրագրի նպատակը

Ծրագրի նպատակն է պարզել՝ արդյոք ձեռնարկատիրության ոլորտի կարգավորումները Հայաստանում խթանում են նոր ձեռնարկությունների ստեղծմանը և նպաստում ձեռնարկատիրության առաջխաղացմանը:

Հետազոտության խնդիրն է որոշել Երևանում և Լոռիում գործող միկրո և փոքր ձեռնարկությունների կարիքները և գնահատել Հայաստանի ձեռնարկատիրական միջավայրում դրանց կայուն զարգացման ներուժը: Դա անելու համար հարկ է բացահայտել ինքնազբաղված, միկրո և փոքր ձեռնարկությունների ներկայիս դիրքը շուկայում՝ վերհանելով դրանց՝ կարողությունների զարգացման կարիքները և հասկանալով ապագայի ծրագրերը:

Փոքր ձեռնարկությունների ներգրավվածությունը և արդյունավետությունը բարձրացնելու ուղիների որոնումը ևս ծրագրի մաս են կազմում:

Մեթոդաբանությունը

  • Քանակական հարցում
  • Կիսաձևայնացված հարցաթերթիկ, որը ձևավորվել է 600 ձեռնարկատիրական միավորների հետ դեմ առ դեմ հարցազրույցների նպատակով՝ հետևյալ ընդգրկվածությամբ. 350 ինքնազբաղված և 250 փոքր ձեռնարկություններ

Արդյունքները

Տվյալների էլեկտրոնային շտեմարան՝ SPSS ձևաչափով