Հարկադիր աշխատանք և աշխատանքային թրաֆիքինգ

Հարկադիր աշխատանք և աշխատանքային թրաֆիքինգ

Ամսաթիվ՝ 01-09-2014 - 01-06-2015
Կարգավիճակ՝ Ավարտված
Ներգործության ոլորտ՝ Աշխատանք և զբաղվածություն Թրաֆիքինգ
Հարկադիր աշխատանք և աշխատանքային թրաֆիքինգ

Ծրագրի նպատակը և մեթոդաբանությունը

Ծրագրի նպատակն է նշել և գնահատել հարկադիր աշխատանքի հետ առնչվող խնդիրները, մասնավորապես տեղաբնակ և օտարերկրյա քաղաքացիների շրջանում Երևանում, Արարատի, Կոտայքի, Լոռվա, Շիրակի և Սյունիքի մարզերում:
Մեթոդաբանությունը կմշակվի այնպես, որ բացահայտի վեց մարզերում աշխատաշուկայի մարտահրավերները և  ուսումնասիրված ընտանիքներում հարկադիր աշխատանքի հնարավոր դեպքերը: 300 ընտանիք է ընտրվել և այցելվել առերես հարցազրույցի համար՝ չափելու: հարկադիր աշխատանքի տարածվածվածությունը Հայաստանում: Վերջին 2.5 տարվա ընթացքում մասնավոր աշխատանքային փորձ ունեցող հարցվողները կբացահայտվեն պատահական քայլքի մեթոդի կիրառմամբ: