Կենտրոնասիական բարոմետր

Կենտրոնասիական բարոմետր

Ամսաթիվ՝ 19-12-2022 - 30-06-2023
Կարգավիճակ՝ Ավարտված
Ֆինանսավորող` CRRC-Georgia/Central Asia Barometer Canada
Ներգործության ոլորտ՝ Մեդիա Տնտեսություն Քաղաքականություն
Կենտրոնասիական բարոմետր

Ծրագրի նպատակն է ներկայացուցչական հարցման միջոցով պարզել Հայաստանի քաղաքական և տնտեսական իրավիճակի և արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ քաղաքացիների ընկալումները, ինչպես նաև նրանց մեդիա նախասիրությունները:

Գործողություններ
  • Հարցման գործիքների թարգմանություն
  • Պիլոտային հետազոտության տվյալների պիտակում (labelling)
  • Պիլոտային դաշտային աշխատանքի հաշվետվություն
  • Ընտրանքի նախագծում և ընտրանքի շրջանակ
  • Դաշտային աշխատանք
  • Վերջնական տվյալների մշակում, պիտակում և կշռում
  • Հետազոտության դաշտային աշխատանքի հաշվետվություն