ՍԻՎԻԼՆԵԹ-ի թեմատիկ հարցումներ

ՍԻՎԻԼՆԵԹ-ի թեմատիկ հարցումներ

Կարգավիճակ՝ Ավարտված
Ֆինանսավորող` CIVILITAS Foundation ՍԻՎԻԼԻԹԱՍ հիմնադրամ
Ներգործության ոլորտ՝ Առողջապահություն Էներգիա Կոնֆլիկտ Կրթություն
Նպատակը

Բացահայտել հանրային կարծիքը՝

(i) կրթության,

(ii) առողջապահության,

(iii) էներգետիկայի ոլորտի,

(iv) Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ՝ ելակետային և վերջնական հետազոտությունների միջոցով։

  1. Նախքան հիմնական դաշտային աշխատանքին անցնելը, ՀՌԿԿ-Հայաստանի աշխատակազմը քննարկել է հարցաթերթիկ(ներ)ը Սիվիլնեթի ներկայացուցչի հետ՝ վերանայման համար:
  2. Հեռախոսային հարցազրույցները վարելու համար ներգրավվել են հարցազրուցավարներ: Նրանք ընտրվել են ՀՌԿԿ-Հայաստանի փորձառու և վերապատրաստված հարցազրուցավարների ցանկից: Ինչպես յուրաքանչյուր նոր նախագծի դեպքում, ընտրված հարցազրուցավարները վերապատրաստվել են հարցաշարի և դրա վարման հետ կապված բոլոր հարցերի և ասպեկտների, հետազոտության նպատակի և առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
  3. Վերջնականացումից հետո հարցաշարը փորձարկվել է: Փորձնական տվյալները ներառում էին նվազագույնը 15 փորձնական հարցազրույցներ: Թեստավորման արդյունքները քննարկվել են Սիվիլնեթի հետ և նպաստել փաստաթղթի հետագա վերջնական ձևակերպմանը:
  4. Տվյալների հավաքագրումից հետո ՀՌԿԿ-Հայաստանը ներկայացրեց կշիռները և (ii) մշակեց բաց հարցերի կոդավորման սխեման (եթե այդպիսիք կային)։
  5. Տվյալների նախնական մշակումն ընթացել է մի քանի փուլով, այն է՝ մուտքագրման սխալների/վրիպակների և այլ անհամապատասխան տվյալների հայտնաբերում, տվյալների ճշգրտության հաստատում վիճակագրական մեթոդների միջոցով: