Ապատեղեկատվության դեմ պայքարը Հայաստանում քաղաքացիական դիսկուրսի միջոցով

Ապատեղեկատվության դեմ պայքարը Հայաստանում քաղաքացիական դիսկուրսի միջոցով

Ամսաթիվ՝ 01-06-2021 - 15-06-2022
Կարգավիճակ՝ Ավարտված
Ֆինանսավորող` NED
Ներգործության ոլորտ՝ Ժողովրդավարություն Հասարակություն Մշակույթ և արժեքներ Քաղաքականություն
Ապատեղեկատվության դեմ պայքարը Հայաստանում քաղաքացիական դիսկուրսի միջոցով

Նպատակը.

Հատուկ նպատակ 1. «Կովկասյան բարոմետր» հետազոտության նոր ալիքի միջոցով բացահայտել հայաստանյան հանրության ընկալումները և մտահոգությունները քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական զարգացումների վերաբերյալ, հատկապես հետպատերազմյան միջավայրում:

Հատուկ նպատակ 2. Ուսումնասիրել և հասկանալ հայաստանցի լրագրողների, գիտական շրջանակների և լայն հանրության ընկալումների տարբերությունները երկրի առջև ծառացած կարևոր քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական խնդիրների վերաբերյալ՝ ուշադրությունը սեւեռելով ԶԼՄ-ներում ապատեղեկատվության հարցին։

Գործողություններ

Բաղադրիչ Ա (համաձայն հատուկ բաղադրիչ #1-ի) – Կովկասյան բարոմետրի (ԿԲ) 2021 թ. համահայաստանյան հետազոտություն.

  • ԿԲ հարցաշարի վերջնականացում, ընտրանքի կազմում և հարցաթերթի թարգմանություն.
  • հարցաթերթի նախնական թեստավորում.
  • hարցազրուցավարների վերապատրաստում, դաշտային աշխատանք.
  • տվյալների առաջնային մշակում, տվյալների բազայի վերջնականացում և հրապարակում Բաց տվյալների վերլուծության (ODA) հարթակում.
  • ֆորումի կազմակերպում՝ տարածելու արդյունքները և քննարկելու միտումները։

Բաղադրիչ Բ (համաձայն հատուկ բաղադրիչ #2-ի) – Պանելային քննարկումներ հայաստանցի լրագրողների, հետազոտողների և քաղաքացիների մասնակցությամբ և արդյունքների տարածում.

  • տվյալների ցուցահանդես, պանելային քննարկում.
  • տվյալների ցուցահանդեսի եւ պանելային քննարկումների արդյունքների հեռարձակում և տարածում.
  • գնահատման զեկույցի մշակում.
  • «Սուրճ տվյալների հետ» թերթիկի մշակում և տարածում: