Քաղաքական կերպարների համախմբված հետազոտություն

Քաղաքական կերպարների համախմբված հետազոտություն

Ամսաթիվ՝ 01-09-2021 - 31-10-2021
Կարգավիճակ՝ Ավարտված
Ֆինանսավորող` Massachusetts Institute of Technology
Ներգործության ոլորտ՝ Քաղաքականություն

Նպատակը

Հասարակական կարծիքի տվյալները ստացվել են ողջ Հայաստանում ներկայացուցչական CAPI հարցման միջոցով, որը կոչված էր պարզելու հայաստանցիների շրջանում փոխվարչապետի առավել նախընտրելի բնութագիրը:

Գործողություններ

  • Ընտրանքի կազմում (Հայաստանի 1252 բնակիչների ներկայացուցչական ընտրանքը ձեռք է բերվել տնային տնտեսությունների այցելությունների միջոցով)
  • Հարցաթերթիկների մշակում
  • Նախնական փորձարկում
  • Դաշտային աշխատանք
  • Տվյալների մշակում