Ռուսաստանից մարդկանց ներհոսքի վերաբերյալ հարցում

Ռուսաստանից մարդկանց ներհոսքի վերաբերյալ հարցում

Ամսաթիվ՝ 01-10-2022 - 30-12-2022
Կարգավիճակ՝ Ավարտված
Ֆինանսավորող` German Economic Team
Ներգործության ոլորտ՝ Միգրացիա

Ծրագրի նկարագրությունը

Գնահատել Ռուսաստանից միգրանտների կարիքները.

  • միգրանտների հիմնական ժողովրդագրական բնութագիրը,
  • միգրանտների տնտեսական վիճակը,
  • միգրանտների զբաղվածության կարգավիճակը,
  • միգրանտների կացության կարգավիճակը, մոտիվացիան և ծրագրերը,
  • ՏՏ ոլորտում աշխատող միգրանտների զբաղվածության առանձնահատկությունները:

Ակնկալվող արդյունքները ներառում են՝

  • պատասխանների տվյալադարան Excel-ում,
  • նկարագրական վիճակագրության թվերով Excel ֆայլ։