Բլոգ

Տվյալ բաժնում դեռ գրառումներ չկան։

COVID-19-ի առաջ դիմադրողականության մոնիտորինգ և գնահատում  (կրթություն, առողջապահություն և սոցիալական պաշտպանություն) Հայաստանում՝ ֆոկուս խմբային հարցազրույցներով

COVID-19-ի առաջ դիմադրողականության մոնիտորինգ և գնահատում  (կրթություն, առողջապահություն և սոցիալական պաշտպանություն) Հայաստանում՝ ֆոկուս խմբային հարցազրույցներով

Այս առաջարկվող ուսումնասիրության իրականացման միջոցով ՀՌԿԿ-Հայաստանը նպատակ ունի հասկանալու հայաստանցիների դիմադրողականությունը համաճարակի հաղթահարման հարցում, հատկապես առողջապահության, կրթության և...

Մայիս 5, 2023
Հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն ՀՀ գերակա ոլորտների վերաբերյալ

Հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն ՀՀ գերակա ոլորտների վերաբերյալ

Նպատակ Սույն հետազոտությունը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության համար չորս գերակա ոլորտների (առողջապահություն, էներգետիկա, ղարաբաղյան հակամարտություն և կրթություն) վերաբերյալ...

Մարտ 12, 2021
Հայաստանում COVID-19-ի ազդեցության մոնիտորինգ և գնահատում. 2021 թ.

Հայաստանում COVID-19-ի ազդեցության մոնիտորինգ և գնահատում. 2021 թ.

Նպատակը Հետազոտության նպատակն է իրականացնել ներկայացուցչական CATI հարցում Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում՝ ավելի լավ հասկանալու COVID-19 համաճարակի ազդեցությունը և...

Փետրվար 1, 2023
ՍԻՎԻԼՆԵԹ-ի թեմատիկ հարցումներ

ՍԻՎԻԼՆԵԹ-ի թեմատիկ հարցումներ

Նպատակը Բացահայտել հանրային կարծիքը՝ (i) կրթության, (ii) առողջապահության, (iii) էներգետիկայի ոլորտի, (iv) Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ՝ ելակետային և...

Փետրվար 1, 2023
Երիտասարդների առողջության և մասնակցության խթանում

Երիտասարդների առողջության և մասնակցության խթանում

Նպատակ Հետազոտության նպատակն է վեր հանել հոգեկան առողջության խնդիրները, որոնք պայմանավորված են Covid-19-ի հետևանքներով՝ ի նպաստ դեռահասների և...

Մարտ 12, 2021
COVID-19 առցանց հարցում

COVID-19 առցանց հարցում

Կորոնավիրուսի վերաբերյալ իրազեկվածության և դրա ազդեցության գնահատում   Նպատակ Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն(ՀՌԿԿ)-Հայաստան հիմնադրամը, ցանկանալով աջակցել նոր տիպի...

Մարտ 29, 2020
Նոր կորոնավիրուսի (COVID-19) համավարակի վերաբերյալ հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն

Նոր կորոնավիրուսի (COVID-19) համավարակի վերաբերյալ հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն

Ծրագրի մասին ՀՌԿԿ–Հայաստանը իրականացրել է ներկայացուցչական հարցում հայաստանցիների շրջանում պարզելու վերջիններիս տեղեկացվածությունը, վերաբերմունքը և ընկալումը նոր տիպի կորոնավիրուսի...

Օգոստոս 21, 2020
Աշխատանքային միգրացիան և սեռավարակների/ՄԻԱՎ ռիսկերը Հայաստանում

Աշխատանքային միգրացիան և սեռավարակների/ՄԻԱՎ ռիսկերը Հայաստանում

Ծրագրի նկարագիրը Ուսումնասիրությունը կգնահատի աշխատանքային միգրանտների շրջանում ներկայումս ՄԻԱՎ-ի կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների ծավալն ու որակը, կուսումնասիրի աշխատանքային միգրացիայի հետևանքով...

Մարտ 31, 2019