Բլոգ

Տվյալ բաժնում դեռ գրառումներ չկան։

Ընտրողների կրթական ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը վերաբերող մասնագիտական ծառայությունների մատուցման հետազոտություն

Ընտրողների կրթական ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը վերաբերող մասնագիտական ծառայությունների մատուցման հետազոտություն

Ծրագրի նկարագիրը. Ծրագրի նպատակն է կատարել հետազոտություն՝ գնահատելու  ՄԱԶԾ-ի՝  ընտրողների բարեկրթման և ընտրությունների անցկացմանը սատարող ծրագրերի ընդհանրական ազդեցությունն...

Դեկտեմբեր 10, 2019
Նախընտրական հետազոտություն և տվյալների վերլուծություն Հայաստանում

Նախընտրական հետազոտություն և տվյալների վերլուծություն Հայաստանում

Ծրագրի նպատակը Համազգային նախընտրական հետազոտությունը Հայաստանում հուսալի տեղեկատվություն է տրամադրում քաղաքական կուսակցություններին և այլ շահառուներին ժողովրդավարության և ընտրությունների...

Մարտ 31, 2019
Ընտրողների նախասիրությունները Հայաստանում և Վրաստանում

Ընտրողների նախասիրությունները Հայաստանում և Վրաստանում

Ծրագրի նպատակը   Հայաստանում և Վրաստանում դերակատարների և ինստիտուտների փոխազդեցությունների համեմատական հետազոտություն՝ բացահայտելու բռնակալական ռեժիմների քաղաքական խոչընդոտները և...

Մարտ 31, 2019