Բլոգ

Տվյալ բաժնում դեռ գրառումներ չկան։

COVID-19-ի առաջ դիմադրողականության մոնիտորինգ և գնահատում  (կրթություն, առողջապահություն և սոցիալական պաշտպանություն) Հայաստանում՝ ֆոկուս խմբային հարցազրույցներով

COVID-19-ի առաջ դիմադրողականության մոնիտորինգ և գնահատում  (կրթություն, առողջապահություն և սոցիալական պաշտպանություն) Հայաստանում՝ ֆոկուս խմբային հարցազրույցներով

Այս առաջարկվող ուսումնասիրության իրականացման միջոցով ՀՌԿԿ-Հայաստանը նպատակ ունի հասկանալու հայաստանցիների դիմադրողականությունը համաճարակի հաղթահարման հարցում, հատկապես առողջապահության, կրթության և...

Մայիս 5, 2023
Հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն ՀՀ գերակա ոլորտների վերաբերյալ

Հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն ՀՀ գերակա ոլորտների վերաբերյալ

Նպատակ Սույն հետազոտությունը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության համար չորս գերակա ոլորտների (առողջապահություն, էներգետիկա, ղարաբաղյան հակամարտություն և կրթություն) վերաբերյալ...

Մարտ 12, 2021
Հայաստանում մեծահասակների կրթության հետազոտություն

Հայաստանում մեծահասակների կրթության հետազոտություն

Նպատակը Հարցումը նպաստում է մեծահասակների կրթության խթանմանը Հայաստանում: Նախատեսվող քանակական հետազոտությունից ստացված տվյալները երկակի նշանակություն ունեն. Նախ, դա...

Փետրվար 1, 2023
ՍԻՎԻԼՆԵԹ-ի թեմատիկ հարցումներ

ՍԻՎԻԼՆԵԹ-ի թեմատիկ հարցումներ

Նպատակը Բացահայտել հանրային կարծիքը՝ (i) կրթության, (ii) առողջապահության, (iii) էներգետիկայի ոլորտի, (iv) Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ՝ ելակետային և...

Փետրվար 1, 2023
Նախադպրոցական տարիքի երեխաների ուսումնառության մեջ դպրոցական սննդի ունեցած ազդեցությունը

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների ուսումնառության մեջ դպրոցական սննդի ունեցած ազդեցությունը

Ծրագրի նկարագիրը. Ծրագրի նպատակն է գնահատել ՊՀԾ-ի՝ դպրոցներում սննդհատկացման ծրագրի ունեցած ազդեցությունը և հանդես գալ այդ ծրագրի քաղաքականության,...

Մարտ 31, 2019
Ժողովրդավարության մշակույթը գործնականում: Ժողովրդավարության հմտությունները՝ թվային դարաշրջանում:

Ժողովրդավարության մշակույթը գործնականում: Ժողովրդավարության հմտությունները՝ թվային դարաշրջանում:

Ծրագրի նկարագրությունը Ծրագիրն իրականացվում է Կենտրոնական և Արևելյան Ասիայի 7 տարբեր երկրներում: Այն Եվրոպական հանձնաժողովի և Եվրոպայի խորհրդի...

Մարտ 31, 2019
«Կայուն դպրոցական սնունդ» ծրագրի արդյունքի գնահատում

«Կայուն դպրոցական սնունդ» ծրագրի արդյունքի գնահատում

Ծրագրի նկարագիրը Մոնիթորինգի հիմնական նպատակը «Կայուն դպրոցական սնունդ» ծրագրի արդյունքների գնահատումն է: ՀՌԿԿ-Հայաստանն իրականացնում է արդյունքների մոնիթորինգ` նպատակ ունենալով...

Մարտ 31, 2019