Բլոգ

Տվյալ բաժնում դեռ գրառումներ չկան։

Հակամարտությունների հետևանքով տեղահանվածների համար սուբսիդավորվող զբաղվածության վերաբերյալ հարցում

Հակամարտությունների հետևանքով տեղահանվածների համար սուբսիդավորվող զբաղվածության վերաբերյալ հարցում

Այս ուսումնասիրության հիմնական նպատակն է ավելի լավ հասկանալ խոչընդոտները, որոնց հանդիպեց հարկադիր տեղահանված բնակչությունը սուբսիդավորվող զբաղվածության ծրագրին դիմելոիս...

Մայիս 5, 2023
COVID-19-ի առաջ դիմադրողականության մոնիտորինգ և գնահատում  (կրթություն, առողջապահություն և սոցիալական պաշտպանություն) Հայաստանում՝ ֆոկուս խմբային հարցազրույցներով

COVID-19-ի առաջ դիմադրողականության մոնիտորինգ և գնահատում  (կրթություն, առողջապահություն և սոցիալական պաշտպանություն) Հայաստանում՝ ֆոկուս խմբային հարցազրույցներով

Այս առաջարկվող ուսումնասիրության իրականացման միջոցով ՀՌԿԿ-Հայաստանը նպատակ ունի հասկանալու հայաստանցիների դիմադրողականությունը համաճարակի հաղթահարման հարցում, հատկապես առողջապահության, կրթության և...

Մայիս 5, 2023
ՀՀ-ում ժամանակի հատկացման և տնային հոգսերի հարցերում գենդերային անհամամասնության գնահատում

ՀՀ-ում ժամանակի հատկացման և տնային հոգսերի հարցերում գենդերային անհամամասնության գնահատում

Այս ուսումնասիրության նպատակն է՝ (1) հեռախոսային հարցում անցկացնել՝ Հայաստանում կանանց և տղամարդկանց ժամանակի հատկացման և տնային պարտականությունների վերաբերյալ...

Մարտ 17, 2023
Մաքսային վարչարարության եւ ընկալումների հետազոտություն

Մաքսային վարչարարության եւ ընկալումների հետազոտություն

Նպատակը Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել մաքսային վարչարարության արդյունավետությունը ընտրված միջամտությունների միջոցով և բարելավել կարողություններն ու վարչական ընթացակարգերը: Արդյունքները...

Օգոստոս 12, 2022
Հայաստանում COVID-19-ի ազդեցության մոնիտորինգ և գնահատում. 2021 թ.

Հայաստանում COVID-19-ի ազդեցության մոնիտորինգ և գնահատում. 2021 թ.

Նպատակը Հետազոտության նպատակն է իրականացնել ներկայացուցչական CATI հարցում Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում՝ ավելի լավ հասկանալու COVID-19 համաճարակի ազդեցությունը և...

Փետրվար 1, 2023
Նոր կորոնավիրուսի (COVID-19) համավարակի վերաբերյալ հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն

Նոր կորոնավիրուսի (COVID-19) համավարակի վերաբերյալ հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն

Ծրագրի մասին ՀՌԿԿ–Հայաստանը իրականացրել է ներկայացուցչական հարցում հայաստանցիների շրջանում պարզելու վերջիններիս տեղեկացվածությունը, վերաբերմունքը և ընկալումը նոր տիպի կորոնավիրուսի...

Օգոստոս 21, 2020